Vakfımız; misyonuna uygun kurumsallaşarak, yönetim kadrolarını oluşturmuş; inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim gibi görev dağılımlarını vakıf tüzüğüne uygun yaparak çalışmlarını sürdürmektedir.

    Paylaş: