AK-EL Vakfı olarak; kendi örgütlülük yapısı içinde sosyal, kültürel ve iktisadi idari birimleri ile kurumsallaşarak, hukuki esasları, idari ve mali yönleri ile tüm faaliyetlerinde şeffaf davranmak, gelecekteki tüm çalışmalarına rehberlik edecek deneyim ve bilgi birikimi nesiller yetiştirmek.